top of page
Štúdia fitness centra Bánov 01
Štúdia fitness centra Bánov 02
Štúdia fitness centra Bánov 03
Štúdia fitness centra Bánov 04
Štúdia fitness centra Bánov 05
Štúdia fitness centra Bánov 06
Štúdia fitness centra Bánov 07
Štúdia fitness centra Bánov 08
Štúdia fitness centra Bánov 09
Štúdia fitness centra Bánov 10

Fitness centrum

miesto:                Bánov

návrh/projekt:      2014

autori:                  Ing.arch. Marcel Mészáros, Ing.arch. Ivana Thomková

spolupráca:         Architektonicko-projektový ateliér 4A

bottom of page