top of page
Štúdia prístavby tienenia v NZ 01
Štúdia prístavby tienenia v NZ 02
Štúdia prístavby tienenia v NZ 03
Štúdia prístavby tienenia v NZ 04
Štúdia prístavby tienenia v NZ 05
Štúdia prístavby tienenia v NZ 06
Štúdia prístavby tienenia v NZ 07
Štúdia prístavby tienenia v NZ 08
Štúdia prístavby tienenia v NZ 09
Štúdia prístavby tienenia v NZ 10
Štúdia prístavby tienenia v NZ 11
Štúdia prístavby tienenia v NZ 12

Prístavba tieniacich plachiet 

miesto:                Astronomický kabinet v Nových Zámkoch

návrh/projekt:     máj 2018

realizácia:           jún 2018

autori:                 Ing.arch. Marcel Mészáros, Ing.arch. Ivana Thomková

bottom of page