top of page
Návrh dizajnu lavice Prešívanec 01
Návrh dizajnu lavice Prešívanec 02
Návrh dizajnu lavice Prešívanec 03
Návrh dizajnu lavice Prešívanec 04
Návrh dizajnu lavice Prešívanec 05

Lavica Prešívanec

návrh:                  2016

autori:                  Ing.arch. Marcel Mészáros

bottom of page