top of page

Čo robíme

 

     - poradenstvo v oblasti architektúry, urbanizmu, stavebníctva a interiéru

     - architektonický návrh – štúdia a 3d vizualizácie návrhu

     - projekt pre územné rozhodnutie

     - projekt pre stavebné povolenie

     - projekt pre realizáciu stavby

     - návrh interiéru

     - realizácia interiéru na kľúč

     - autorský, výnimočne aj stavebný dozor

     - inžinierska činnosť od územného rozhodnutia po kolaudačné povolenie 

Zabezpečujeme kompletné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie

a to stavebnú časť vrátane jednotlivých profesií:

     - statika objektov

     - požiarna ochrana

     - zdravotechnika

     - ústredné kúrenie

     - elektroinštalácie

     - plyn

     - dopravné stavby

     - vzduchotechnika

     - energetické hodnotenie projektu

vo všetkých úrovniach pre oblasť tvorby bytových a nebytových budov a inžinierskych stavieb a tvorby interiéru.

Vyhotovujeme energetické certifikáty budov ku kolaudácii, pri predaji a prenájme.

Pre rodinné domy je lehota dodania cca 2 týždne od obhliadky.
V prípade otázok nás kontaktujte:
              Ing.arch. Ivana Thomková
              0907/093 893
              ivana@atelierima.sk

spolupráca:

Architektonicko-projektový ateliér 4A, Nové Zámky:

     - statika objektov: Ing. Alžbeta Thomková     0908/724 414

     - stavebný dozor: Ing. Ivan Thomka              0905/349 183

........................................................................ a okrem toho všetkého vám urobíme aj dobrú kávu.

bottom of page